one page site templates

Politika zasebnosti

 1. Splošno
  APSdecor d.o.o.(v nadaljevanju "APSdecor") se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletne strani APSdecor. Zbrane osebne podatke bo APSdecor uporabljal izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. APSdecor spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine, zato bo storil vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Osebni podatki uporabnikov so eno izmed področij, kateremu APSdecor posveča izredno skrb in pozornost, saj se zaveda občutljive narave tega področja. 
 2. Uporaba osebnih podatkov
  APSdecor za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove podatke:
  • ime in priimek; 
  • naslove prebivališča; 
  • podjetje oz. naziv pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba); 
  • davčno številko pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba); 
  • naslov elektronske pošte (uporabniško ime); 
  • geslo v šifrirani obliki; 
  • kontaktno telefonsko številko; 
  • državo bivanja; 
  • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletni trgovini; 
  • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno doda naknadno v svojem profilu. 

  Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, prodajalec ne odgovarja.
 3. Izjava o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov
  APSdecor je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezan k varovanju osebnih podatkov uporabnikov njegove spletne trgovine. APSdecor ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov prodajalca.

  Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval ob prijavi v spletno trgovino, kot tudi ob naročilu nakupa izdelkov, vključno z vsebino naročil, bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. APSdecor teh podatkov ne bo uporabil v namen, ki bi kakorkoli škodovali uporabniku ali drugi vpleteni osebi. APSdecor podatkov uporabnikov ne bo uporabil za pošiljanje promocijske e-pošte ali drugega nezaželenega promocijskega materiala, razen za pošiljanje tistih promocijskih obvestil, na katere se bo uporabnik naročil oz. s katerimi bo soglašal. APSdecor lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki.

  Preko elektronske pošte in telefonske številke bo APSdecor stopil v stik z uporabnikom, če bo to potrebno za izvedbo posla.
 4. Izvajanje politike zasebnosti
  Vse pri APSdecor redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletne strani. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja s prodajalcem.

 5. Dodatna pojasnila
  Če imate vprašanja, težave ali pripombe glede te politike zasebnosti, nam to lahko sporočite na elektronski naslov: info@miniexpress.si

© Copyright 2018 Miniexpress.si - Vse pravice pridržane